Podmínky ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů je nezbytný pro možnost stát se členem LAF org. z.s. a účast na akcích pořádaných organizaci LAF org. z.s.

 GDPR

Na základě tohoto souhlasu se můžete zaregistrovat a zúčastnit se akcí organizace LAF org. z.s. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci nezbytné, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce, kterým jsme povinni je poskytnout.
 

Třetí osoby

Osobní údaje mohou být poskytnutý třetím osobám:

  • Google.com, Česká centrála, Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha-Smíchov za účelem evidence a archivování údajů pomocí formuláře a tabulek této společnosti. 
  • Organizačnímu týmu LAF org. z.s. (Admini, technici, grafici, …)
  • Státním institucím (Nemocnice, policie, …)
  • Partneři projektu (aktuální partneři dle aktuálního seznamu partnerů)
  • Externím společnostem, které se podílejí na organizaci
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Twitch
  • Twitter
Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změněně kterých zákonů.
 

Osobní údaje

Zaškrtnutím předmětného políčka v elektronické přihlášce udělujete provozovateli, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce, konkrétně se může jednat o tyto údaje: 
 • jména a příjmení 
 • přezdívka
 • název týmů
 • národnost
 • loga
 • datum narození 
 • bydliště (ulice, PSČ a město, ...)
 • fotky a videa
 • telefonní a e-mailové spojení 
 • fakturační údaje 
Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Dále mohou být použity pro reklamní a jiné účely.
 

Jak zrušit poskytnutí osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány na nezbytně dlouhou dobu, maximálně však pět let u neaktivních uživatelů, následně budou smazány. Tento souhlas udělujete dobrovolně a můžete ho kdykoliv zrušit formou e-mailového oznámení na adresu lafleagueofficial@gmail.com. Pokud k tomuto zrušení dojde před uskutečněním akce, na kterou jste řádně přihlášen, bude vaše přihlášení a účast zrušena z důvodu nemožnosti akci pro Vás realizovat.
 

Ostatní

Dále mají uživatelé právo vznést námitku u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

© 2022 LAF org. z.s.